Obremski vel Obrębski Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Obremski vel Obrębski
Data urodzenia 16.09.1912
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. straty.pl
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany jako zakładnik w sprawie o zabójstwo 2 żandarmów w miejscowości Żebry - Korty
  2. Po śledztwie zwolniony z aresztu 25.05.44 (prawdopodobnie był więziony w Forcie)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia