Nowicki Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Nowicki
Data urodzenia 5.03.1917
Miejsce urodzenia Pieczułogi
Miejsce zamieszkania Mokradła (niem. Mokradle), pow. płoński
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 28.10.1943
Data zwolnienia z Fortu III 26.11.1943
Data śmierci 3.02.1945
Miejsce i przyczyna śmierci KL Ebensee (podobóz /filia Kl Mauthausen)
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III więzienie w Pułtusku następnie KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. straty.pl
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Był oskarżony o sabotaż gosp. w strefie celnej Leoncin (tzw. szmugiel reglamentowanych towarów, w tym bydła do Warszawy)
  2. Do KL Mauthausen przybył 15.03.1944 r., otrzymał nr 57700
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia