Mosakowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Mosakowski
Data urodzenia 18.02.1900
Miejsce urodzenia Brudzyno (niem. Wahlstatt)
Miejsce zamieszkania Wahlstatt/Brudzyno/Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płocku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  2. IPN sygn. akt 629/223
  3. straty.pl
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 9.03.1944 i oskarżony o sabotaż gospodarczy
  2. 5.05.1944 z więzienia w Płocku przeniesiony do Fortu, następnie skierowany do KL; straty.pl podają, że znalazł się w transporcie więźniów do KL Mauthausen zatrzymanych w Warszawie, akta IPN GK 629/223
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia