Raniszewski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Raniszewski
Data urodzenia 15.05.1919
Miejsce urodzenia Duczymin (pow. Przasnysz)
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III * przed 22.01.1944
Data zwolnienia z Fortu III 04.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 19.02.1944 KL Mauthausen (nr obozowy 53281)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/3248 w sprawie Aleksandra Makowskiego (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Akta IPN 131/10)
Uwagi dodatkowe
  1. * Znajduje się na liście więźniów Fortu sporządzonej przez Tajną Policję Państwową w Ciechanowie/Płocku, datowanej na 22.01.1944 r.
  2. Źródło (2) podaje datę urodzenia 19.05.1919 r. w Duczyminie
Stanisław Raniszewski (siedzi na krześle)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stanisław Raniszewski (siedzi na krześle)

Akt urodzenia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Akt urodzenia

Akt małżeństwa

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Akt małżeństwa

Dokumenty z obozu w Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumenty z obozu w Mauthausen

Dokumenty z obozu w Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumenty z obozu w Mauthausen

Dokumenty z obozu w Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumenty z obozu w Mauthausen

Dokumenty z obozu w Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumenty z obozu w Mauthausen