Żmijewski Jan

Imię Jan
Nazwisko Żmijewski
Data urodzenia 12.08.1905
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Zakrzewo Małe (pow. Ciechanów)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim Szarak
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie w Ciechanowie
Dokąd wywieziony z Fortu III Od 2.05.1944 KL Mauthausen (oznaczony nr 64757)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych AIPN w Warszawie
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/7704, GK 629/6548, GK 629/10969, GK 629/12857
  2. AIPN GK 131/11 (straty.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.10.1943
  2. Tego samego dnia zostali aresztowani Jan Bojarski, Ludwik Pawłowski, Tadeusz Rybicki, Konstanty Wasiłowski/Wasilowski, Władysław Zaraziński/Saraziński, Kazimierz Wielgos