Wojcieski vel Wojciewski vel Wojsiecki Józef vel Jan

Imię Józef vel Jan
Nazwisko Wojcieski vel Wojciewski vel Wojsiecki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Kazuń (Źródło 1)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci KL Auschwitz
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w AK (Źródło 1)
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany w Kazuniu (Źródło 1)
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK (Źródło 1) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. IPN GK 629/1309, IPN GK 629/264
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło 2 podaje różne wersje imion i nazwisk oraz różne daty urodzenia (w tym 16.12.1918 - do dalszego rozpoznania); być może było więcej niż jedna osoba o podobnym imieniu i nazwisku