Kowalski Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Kowalski
Data urodzenia 26.09.1904
Miejsce urodzenia Wólka Smoszewska, pow.nowodworski
Miejsce zamieszkania Wólka Smoszewska, pow.nowodworski
Imię ojca Jan
Imię matki Maria
Stan cywilny żonaty (Józefa)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.1943
Data zwolnienia z Fortu III 01.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III podejrzenie udziału w sabotażu gospodarczym
Skąd przywieziony do Fortu III Modlin
Dokąd wywieziony z Fortu III od 20.01.1944 KL Mauthausen (nr więźnia 42751)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/2090
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 08.04.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen