Strzępek Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Strzępek
Data urodzenia 29.11.1889
Miejsce urodzenia Warszawa-Wola
Miejsce zamieszkania Turowo k.Płocka
Imię ojca Karol
Imię matki Ludwika
Stan cywilny Wdowiec
Wyznanie Katolik
Narodowość Polska
Zawód Administrator majątku Turowo k.Płocka
Pseudonim Chaber
Data osadzenia w Forcie III 1944
Data zwolnienia z Fortu III 1944
Data śmierci 31.12.1948
Miejsce i przyczyna śmierci Turowo. Przyczyna - naturalna jednak spowodowana torturami zadanymi podczas przesłuchań przez UB
Przyczyna osadzenia w Forcie III Członkostwo w AK. Wspieranie finansowe podziemia. Prasa podziemna -kolportaż
Skąd przywieziony do Fortu III Turowo. Aresztowany przez Gestapo Ciechanów/PłockSygn 148/6117
Dokąd wywieziony z Fortu III 27.03.1944 areszt ochronny Skierowany 21.03.1944 do KL Mauthausen. Podczas transportu zachorował i został umieszczony w szpitalu przy ul. Daniłłowiczowskiej w Warszawie gdzie przebywał do 28.06.1944
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. Armia Krajowa - Nie znana dotąd. W latach 1919-1921 podoficer rezerwy WP. 16 pp w Tarnowie
Miejsce pochówku Turowo k.Płocka
Miejsce przechowywania danych IPN Rodzina
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. Niektóre dokumenty IPN podają rok urodzenia 1897 oraz imię matki Władysława zd. Chmielecka
  2. Żona miała ma imię Julia Petronela zd. Troszke