Ciosek Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Ciosek
Data urodzenia 02.04.1914
Miejsce urodzenia Miękoszyn (gmina Nasielsk)
Miejsce zamieszkania Miękoszyn
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny żonaty (z Czesławą)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do partii komunistycznej
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany z domu w Miękoszynie
Dokąd wywieziony z Fortu III 6.12.1943 skierowany do KL Mauthausen (nr obozowy 40270); przeżył
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. www.straty.pl
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. AIPN GK 629/602 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 10.08.1942 pod zarzutem porzucenia miejsca pracy i osadzony w wychowawczym obozie w Nasielsku (AEL Nasielsk); zwolniony 28.12.1942 i skierowany do pracy. Ponownie aresztowany 4.04.1943 i 7.04. osadzony w więzieniu w Nowym Dworze.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen