Kowalski Teofil

Imię Teofil
Nazwisko Kowalski
Data urodzenia 17.06.1917
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Szczepan
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 26.02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 15.03.1944 z braku dowodów
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/2089 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. AIPN GK 549/35
Uwagi dodatkowe
  1. Na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie wyryty jest napis 'Kowalski T' (vide wpis 'Kowalski T' w Bazie Więźniów); być może napis należy do Teofila Kowalskiego