Radzikowski Piotr

Imię Piotr
Nazwisko Radzikowski
Data urodzenia 15.11.1896
Miejsce urodzenia Kiścinne
Miejsce zamieszkania Kiścinne gm. Kampinos
Imię ojca Julian
Imię matki Marianna z domu Szpuda
Stan cywilny żonaty
Wyznanie Katolickie
Narodowość Polska
Zawód Rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 24.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 12.01.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany z powodu przemytu bydła
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (skierowany 17.12. 1943)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. IPN sygn. akt GK 629/5143
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  4. straty.pl
  5. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. W KL Mauthasuen oznaczony nr obozowym 40967
  2. Według oficjalnego zwiadomienia władz obozowych przyczyną zgonu miało być zapalenie jelita grubego (Dickdarmkatarrh), akta IPN sygn. GK 629/5143
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia