Wróblewski Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Wróblewski
Data urodzenia 14.05.1909
Miejsce urodzenia Adamów
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III co najmniej od 13.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 2.03.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 20.01.1944 KL Mauthausen (oznaczony numerem 42781)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. AIPN *
  2. www.straty.pl (odwołanie do: AIPN GK 131/10 oraz PCK 4941)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) podaje dwie daty urodzenia: 20.08.1916 oraz 14.5.1909 (data 14.5.1909 jest prawidłowa)
  2. Zatrzymany 27.10.1943 wraz z Leonardem Świętosławskim oraz Eugeniuszem Wróblem
Zdjęcie pierwszej strony koperty z informacją o dokumentach więźnia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie pierwszej strony koperty z informacją o dokumentach więźnia

Dokumentacja KL Mauthausen - potwierdzenie zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - potwierdzenie zgonu