Wróbel Eugeniusz

Imię Eugeniusz
Nazwisko Wróbel
Data urodzenia 7.09.1912
Miejsce urodzenia Słaboszowice
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik/sprzedawca
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III co najmniej od 13.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 4.03.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 20.01.1944 KL Mauthausen (oznaczony numerem 42780)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. AIPN *
  2. www.straty.pl (odwołanie do: AIPN GK 131/10 oraz PCK 4941)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Zatrzymany 27.10.1943 wraz z Leonardem Świętosławskim oraz Kazimierzem Wróblewskim
Zdjęcie pierwszej strony koperty z informacją o dokumentach więźnia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie pierwszej strony koperty z informacją o dokumentach więźnia

Dokumentacja KL Mauthausen - potwierdzenie zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - potwierdzenie zgonu