Lipiński Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Lipiński
Data urodzenia 16.07.1921
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych o czym świadczy ta sama data i przyczyna aresztowania podana na wszystkich kartach
Źródła danych
  1. Jest duże prawdopodobieństwo, że był w Forcie z Wacławem Krzykowskim, Eugeniuszem Goryszewskim, Mieczysławem Goryszewskim, Janem Glebą, Wincentym Lipińskim o czym świadczy ta sama data i przyczyna aresztowania podana na wszystkich kartach.
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany jako zakładnik w związku z zabójstwem dwóch żandarmów w m. Żebry-Korty pow. Przasnysz