Grędziński vel Grzdzynski Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Grędziński vel Grzdzynski
Data urodzenia 03.03.1918
Miejsce urodzenia Krzynowłoga Mała
Miejsce zamieszkania Rembielin/Rembielinek (koło Mławy)
Imię ojca Jan
Imię matki Helena
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód Murarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III co najmniej od 22.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 19.04.1997
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 14.07.1943)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN*
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Archiwum IPN Sygn. IPN GK 131/12 oraz Sygn. IPN GK 131/19)
  3. www. straty.pl (odwołanie do: AAN, zespół: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie [nr zespołu 2680] )
  4. AIPN GK 629/1277 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  5. AIPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Numer obozowy w KL Mauthausen - 79523
  2. Data zwolnienia z KL Mauthausen - 05.1945
  3. Aresztowany 22.04.1944 r.