Stępniewska Marianna

Imię Marianna
Nazwisko Stępniewska
Data urodzenia 17.07.1903
Miejsce urodzenia Romany-Sebory
Miejsce zamieszkania Romany-Fuszki (pow. przasnyski)
Imię ojca Dominik
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III co najmniej od 22.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 27.06.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Ravensbrück
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Lista transportowa z Pomiechówka do obozu Ravensbrück
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Archiwum IPN Sygn. IPN GK 135/69/2)
  3. AIPN GK 629/6105 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  4. AIPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Smolińska.
  2. Numer obozowy w KL Ravensbrück - 44568
  3. Aresztowana 17.04.1944 r.
  4. Źródła (1) i (2) podają nazwisko Stępniewska, Źródła (3) i (4) nazwisko Stępnowska vel Stepnowska.