Janowski Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Janowski
Data urodzenia 1902
Miejsce urodzenia (Dzygowo)
Miejsce zamieszkania Ulatowo-Czerniaki (pow. przasnyski)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III co najmniej od 22.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 14.07.1944 KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/1445 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. AIPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 15.04.1944; w chwili aresztowania miał 42 lata