Borowa Marjana

Imię Marjana
Nazwisko Borowa
Data urodzenia 1922
Miejsce urodzenia Ostrowe-Przedbory
Miejsce zamieszkania Ulatowo-Czerniaki (pow. przasnyski)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III co najmniej od 22.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. AIPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 15.04.1944; w chwili aresztowania miała 22 lata