Idzikowska Zofia

Imię Zofia
Nazwisko Idzikowska
Data urodzenia 1903
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód -
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III maj 1941
Data śmierci 1956
Miejsce i przyczyna śmierci Sochocin nowotwór
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III Działdowo
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Sochocin
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie była z córką Henryką i synem Zygmuntem.