Kucharski Eugeniusz

Imię Eugeniusz
Nazwisko Kucharski
Data urodzenia 24.08.1925
Miejsce urodzenia Janówek
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Józef
Imię matki Władysława
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 01.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III 11.1943
Data śmierci 01.02.2005
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany 01.09.1943 pod zarzutem nielegalnego przekraczania granicy i przemytu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 24.11.1943 KL Lublin, od 10.04.1944 KL Auschwitz
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/2380 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. B. Piętka, "Księga pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944", Tom I, Wydawnictwo PMA-B, 2013
  3. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 042865)
  4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie był z matką Władysławą oraz braćmi Hieronimem i Czesławem. Był świadkiem zamordowania matki w KL Auschwitz
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa