Chondzynski vel Chądzyński Jerzy

Imię Jerzy
Nazwisko Chondzynski vel Chądzyński
Data urodzenia 03.06.1920
Miejsce urodzenia Granica
Miejsce zamieszkania Zamość (koło Kampinosu)
Imię ojca Franciszek
Imię matki Feliksa
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.1943
Data zwolnienia z Fortu III 06.1943
Data śmierci 07.09.1999
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  2. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 657915)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych, K1068650)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje nazwisko Chondzynski
  2. Źródło (1) podaje, że został aresztowany 15.04.1943 z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu; brak informacji o miejscu uwięzienia, ale prawdopodobnie przebywał w Forcie III. Zwolniony 22.06.1943 wobec braku dowodów
  3. Źródło (2) podaje datę urodzenia 8.06.1920