Polakiewicz Władysława

Imię Władysława
Nazwisko Polakiewicz
Data urodzenia 30.07.1915
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Józef
Imię matki Katarzyna
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1944
Data zwolnienia z Fortu III 1944
Data śmierci 19.02.1999
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 180232)
  2. Akta IPN GK GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że w 1944 była również w więzieniu w Ciechanowie
  2. Nazwisko panieńskie Bałdyga.
  3. Źródło (2) podaje datę urodzenia 25.07.1915 r.
  4. Aresztowana 29.03.1944 r.
  5. Źródło (2) podaje informację, żę została zamordowana w Forcie III 30.07.1944 r.