Polakiewicz Władysława

Imię Władysława
Nazwisko Polakiewicz
Data urodzenia 30.07.1915
Miejsce urodzenia Nowy Siedlin
Miejsce zamieszkania Lipa, pow. Przasnysz
Imię ojca Józef
Imię matki Katarzyna
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód bez zawodu
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 29.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III 1944
Data śmierci 19.02.1999
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 180232)
  2. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że w 1944 była również w więzieniu w Ciechanowie
  2. Nazwisko panieńskie Bałdyga
  3. Źródło (2) podaje datę urodzenia 25.07.1915
  4. Źródło (2) podaje informację, żę została zamordowana w Forcie III 30.07.1944 r.
  5. Została aresztowana 29.03.1944 r.przez placówkę gestapo w Ciechanowie jako podejrzana o przynależność do podziemia. Gestapo wnioskowało o nałożenie aresztu prewencyjnego
  6. Na karcie w kartotece odnotowano: zmarła w więzieniu w Pomiechówku. Według informacjie z bazy starty.pl - przeżyła, została zwolniona z więzienia, zm. 19.02.1999 r.
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia