Mazurkiewicz Edmund

Imię Edmund
Nazwisko Mazurkiewicz
Data urodzenia 17.11.1911
Miejsce urodzenia Chylin Nowy
Miejsce zamieszkania Reczyn/Karwowo
Imię ojca Stanisław
Imię matki Wiktoria
Stan cywilny żonaty (Sabina)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik w fabryce
Pseudonim Żołądź
Data osadzenia w Forcie III 11.01.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci zginął w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. POZ-AK - kurier
  2. PZP-AK - dowódca plutonu, łącznik
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. http://www.tp.com.pl/aktualnosci/pamiec-musi-trwac-fort-iii-w-pomiechowku.html
  2. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 36
  3. Akta IPN, sygn. GK 629/3975
  4. Akta IPN GK 629/I/1010, k. 24
  5. Akta IPN GK 629/3975, k. 30
Uwagi dodatkowe
  1. Akta IPN, GK 629/1010, MSW 186, GK 629/10968, k.289, 291, kartoteka osobowa
  2. Aresztowany 24.09.1943 r.. Osadzony w więzieniu sądowym w Płocku.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2