Mochnacki Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Mochnacki
Data urodzenia 10.11.1923
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Wojciech
Imię matki Marianna
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III *1941
Data zwolnienia z Fortu III *1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 282684)
Uwagi dodatkowe
  1. * Źródło (1) podaje wątpliwy okres pobytu w Forcie, tj. od 1941 do 1943