Kraszewska Wiktoria

Imię Wiktoria
Nazwisko Kraszewska
Data urodzenia 10.02.1916
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Stanisław
Imię matki Stanisława
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1944
Data zwolnienia z Fortu III 1945
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 171905)
Uwagi dodatkowe
  1. W Bazie Więźniów jest Karaszewska Wiktoria; być może chodzi o tę samą osobę