Karasiewicz Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Karasiewicz
Data urodzenia 15.12.1917
Miejsce urodzenia Borowiczki
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Tytus
Imię matki Magdalena
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód szewc
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III przed 4.09.1944
Data śmierci 18.06.1993
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany pod zarzutem przynależności do "ZWZ"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 4.09.1944 KL Mauthausen (oznaczony nr 51457)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. ZWZ -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 059515)
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych, K6020724)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  4. AIPN GK 629/2205 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Żonaty z Magdaleną z d. Rybicką
  2. Źródło (1) podaje, że w 1943 przebywał też w więzieniu w Płocku
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa