Brzezińska Anna

Imię Anna
Nazwisko Brzezińska
Data urodzenia 4.05.1924
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Józef
Imię matki Aleksandra
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943/1944
Data zwolnienia z Fortu III 1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III 1943
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 316047)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) niejednoznacznie podaje miejsce osadzenia w 1943 r. jako Przasnysz/Pomiechówek