Plichta Marianna vel Maria

Imię Marianna vel Maria
Nazwisko Plichta
Data urodzenia 26.06.1888
Miejsce urodzenia Witkowice
Miejsce zamieszkania Raszewo (gm. Sielec, pow. Płońsk)
Imię ojca Wojciech
Imię matki Konstantyna
Stan cywilny zamężna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Postawiono zarzut udzielania pomocy grupie szmuglerów mięsa i alkoholu oraz współudział w przemycie
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 13.04.1944 KL Auschwitz, od 16.08.1944 KL Ravensbrück, od 13.10.1944 KL Buchenwald
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/4717 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)
Uwagi dodatkowe
Dokumentacja KL Buchenwald - karta osobowa, s. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Buchenwald - karta osobowa, s. 1

Dokumentacja KL Ravensbrück

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Ravensbrück

Dokumentacja KL Buchenwald - karta osobowa, s. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Buchenwald - karta osobowa, s. 2