Piątkowski vel Piatkowski vel Piontkowski Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Piątkowski vel Piatkowski vel Piontkowski
Data urodzenia 16.09.1921
Miejsce urodzenia Rzeczyca
Miejsce zamieszkania Gąski, gm. Regimin pow. ciechanowski
Imię ojca Stanisław
Imię matki Maria
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód krawiec
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 20.07.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek-egzekucja
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie w Ciechanowie (od 14.07.1944r.)
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/I/10851 Zbiór ankiet personalnych, odpisy protokołów przesłuchań członków PZP AK rozpracowanej przez gestapo w Ciechanowie - 1944
  2. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 14.07.1944 r. w m. Gąski, gm. Regimin jako żołnierz AK. Prawdopodobnie początkowo był osadzony w więzieniu w Ciechanowie skąd 20.07.1944 r. został przeniesiony do więzienia policyjnego w Pomiechówku
  2. Źródło (2) podaje datę aresztowania 14.07.1944 r.
  3. Informacja odnotowania na karcie o nałożeniu aresztu prewencyjnego i skierowaniu do obozu konc. została skreślona. Dopisano natomiast adnotację: zmarł w więzieniu w Pomiechówku
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia