Piątkowski vel Piontkowski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Piątkowski vel Piontkowski
Data urodzenia 64 lat (1880)
Miejsce urodzenia Rzeczyca
Miejsce zamieszkania Gąski gm. Regimin, pow. ciechanowski
Imię ojca Piotr
Imię matki Józefa
Stan cywilny żonaty (Marianna)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 18.07.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek-egzekucja
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie policyjne w Ciechanowie (przebywał od 17.07.1944.)
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. sygn. akt AIPN GK 629/I/10851 Zbiór ankiet personalnych, odpisy protokołów przesłuchań członków PZP AK rozpracowanej przez gestapo w Ciechanowie - 1944
  2. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany 18 .07.1944 r. w m. Gąski, gm. Regimin jako żołnierz AK. Prawdopodobnie początkowo był osadzony w więzieniu w Ciechanowie
  2. Informacja o nałożeniu aresztu prewencyjnego i skierowania do obozu konc. została skreślona. Na karcie odnotowano: zmarł w więzieniu w Pomiechówku
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia