Lewandowska Ewa

Imię Ewa
Nazwisko Lewandowska
Data urodzenia 22.01.1901
Miejsce urodzenia Wykowo, pow. płocki
Miejsce zamieszkania Nowy Dwór
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód gospodyni
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 07.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowana za unikanie pracy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629/12996
  2. AIPN GK 366/1374 (akta w sprawie Wacława Langiera)
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Wróblewska.
  2. Aresztowana 16.07.1944 r.
  3. W karcie personalnej jest odesłanie do akt: Tychawska Franciszka ur. 4.12.1903 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock