Bommert Zygmunt

Imię Zygmunt
Nazwisko Bommert
Data urodzenia 27.06.1914
Miejsce urodzenia Chlebiotki
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie ewangelickie
Narodowość
Zawód muzyk
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III lipiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o działalność w polskim ruchu oporu PZP.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
  2. Akta IPN 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w 22.07.1944 r. przez Policję Graniczną dla Modlina-Nowego Dworu Mazowieckiego
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2