Bogdański Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Bogdański
Data urodzenia 27.05.1909
Miejsce urodzenia Wasiły-Zygny
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokalickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 16.07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (od 17.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/181
  2. www. straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie I-III-40910, I-IIE-2, I-III-14544)
  3. www. straty.pl (odwołanie do: Polski Czerwony Krzyż księga jeniecka Stalag I A)
  4. www. straty.pl (odwołanie do: Polski Czerwony Krzyż 20398 - oryginalna kartoteka jeniecka)
  5. www. straty.pl (odwołanie do: Baza danych ITS Arolsen)
Uwagi dodatkowe
  1. W KL Stutthof otrzymał numer obozowy 45103
  2. Źródło (3) podaje informację o uczestnictwie w kampanii wrześniowej 1939 roku, przydział wojskowy 9 ART. R, stopień wojskowy SCH, miejsce wzięcia do niewoli Stalag IA oraz numer jeniecki 62784.
  3. Źródło (4) podaje informację: przydział wojskowy artyleria, stopień wojskowy kanonier oraz że dnia 11.2.1941 r. zwolniony do kraju.
Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof

Dokumentacja KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof