Roman Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Roman
Data urodzenia 8.9.1915
Miejsce urodzenia Romany Górskie (koło Przasnysza)
Miejsce zamieszkania Romany Góskie
Imię ojca Franciszek
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik/kupiec
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 3.06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem udzielenia wsparcia bandom (Bandenbegünstigung)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 16.06.1944 skierowany do KL Mauthausen (nr obozowy 77226)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/4246 (w sprawie Bolesława Olszewskiego)
  2. Akta IPN GK 629/5291 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: sygn AIPN GK 131/11; PCK)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 17.04.1944.