Kempista Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Kempista
Data urodzenia 11.08.1921
Miejsce urodzenia Romany (Fuszki/Wózki)
Miejsce zamieszkania Romany (Fuszki/Wózki)
Imię ojca Feliks
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 3.06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem udzielenia wsparcia bandom (Bandenbegünstigung)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 16.06.1944 skierowany do KL Mauthausen (nr obozowy 77188)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/4246 (w sprawie Bolesława Olszewskiego)
  2. Akta IPN GK 629/1666 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: AIPN GK 131/11; AAN, zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie; PCK)
  4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 17.04.1944.
  2. Źródło (3) podaje różne daty urodzenia 11.07.1921/8.11.1921/11.08.1921
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Karta osobowa KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta osobowa KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen