Kowalewski Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Kowalewski
Data urodzenia 10.05.1928
Miejsce urodzenia Romany Sebory (koło Przasnysza)
Miejsce zamieszkania Romany Gorskie (koło Przasnysza)
Imię ojca Walenty
Imię matki Michalina
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 3.06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem udzielenia wsparcia bandom (Bandenbegünstigung)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 16.06.1944 skierowany do KL Mauthausen (nr obozowy 77195)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/4246 (w sprawie Bolesława Olszewskiego)
  2. Akta IPN GK 629/2020 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 14.04.1944.
  2. Do Fortu trafił z matką Michaliną oraz bratem Mieczysławem.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Karta osobowa KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta osobowa KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen