Kowalewski Mieczysław

Imię Mieczysław
Nazwisko Kowalewski
Data urodzenia 1.02.1921
Miejsce urodzenia (Lanienta/Lanieta)
Miejsce zamieszkania Romany Gorskie (koło Przasnysza)
Imię ojca Walenty
Imię matki Michalina
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 3.06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem udzielenia wsparcia bandom (Bandenbegünstigung)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 16.06.1944 skierowany do KL Mauthausen (nr obozowy 77194)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/4246 (w sprawie Bolesława Olszewskiego)
  2. Akta IPN GK 629/2018 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) podaje datę urodzenia 1.12.1920.
  2. Aresztowany 14.04.1944.
  3. Do Fortu trafił z matką Michaliną oraz bratem Tadeuszem.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Karta osobowa KL Mauthausen, s. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta osobowa KL Mauthausen, s. 1

Karta osobowa KL Mauthausen, s. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta osobowa KL Mauthausen, s. 2