Gregorczyk Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Gregorczyk
Data urodzenia 02.08.1914
Miejsce urodzenia Zbójna
Miejsce zamieszkania Zbójna
Imię ojca Feliks
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 08.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III 12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III podejrzany o przemyt i udzielanie pomocy osobom obcym;aresztowany charakterze zakładnika w związku z napadem na VD Förstera
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ostrołęce
Dokąd wywieziony z Fortu III od 03-12-1943 r. w KL Auschwitz, a następnie 11-02-1944 r. przeniesiony do KL Mauthausen (nr 51714)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  2. Akta IPN*
  3. Akta IPN GK 629/545 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.06.1943 w grupie 20 osób w charakterze zakładnika w związku z napadem na leśniczego Volksdeutscha w m. Gawrychy w nocy z 24/25.06.1943, następnie 27.06.1943 zakładnicy przewiezieni do więzienia w Ostrołęce
Karta personalna z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Mauthausen