Bogdański Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Bogdański
Data urodzenia 05.12.1905
Miejsce urodzenia Popiołki
Miejsce zamieszkania Popiołki, gmina Zbójna
Imię ojca Wiktor
Imię matki Marianna
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 08.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 06.11.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek-zmarł na czerwonke
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany jako zakładnik
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Ostrołęce
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN, sygn. akt GK 629/8047
  2. Akta IPN GK 629/545 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  3. Tygodnik Podlaski Kontakty nr 14(1482) z 5 kwietnia 2009 roku
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.06.1943 r.
  2. Źródło (1) podaje datę osadzenia czerwiec 1943 r. oraz że napadu na Volksdeutccha dokonano w miejscu zamieszkania.
  3. Aresztowany 26.06.1943 w grupie 20 osób w charakterze zakładnika w związku z napadem na leśniczego Volksdeutscha w m. Gawrychy w nocy z 24/25.06.1943, następnie 27.06.1943 zakładnicy przewiezieni do więzienia w Ostrołęce
  4. Źródło (3) podaje datę urodzenia 12.02.1905 r. , datę aresztowania 24.06.1943 r. oraz datę śmierci 08.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock