Pianka Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Pianka
Data urodzenia 15.04.1892
Miejsce urodzenia (Osowitz) koło Ostrołęki
Miejsce zamieszkania (Osowitz)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 8.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 26.08.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany w charakterze zakładnika
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III więzienie w Ostrołęce
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/545 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.06.1943 w grupie 20 osób w charakterze zakładnika w związku z napadem na leśniczego Volksdeutscha w m. Gawrychy w nocy z 24/25.06.1943
  2. 27.06.1943 zakładnicy przewiezieni do więzienia w Ostrołęce
  3. Jako przyczynę śmierci Źródło 1 podaje czerwonkę