Stepnowski vel Stępnowski Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Stepnowski vel Stępnowski
Data urodzenia 21.10.1901
Miejsce urodzenia Ostołęka
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Franciszek
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 28.05.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem udziału w zebraniach organizacji komunistycznej oraz rozpowszechniania wiadomości o sytuacji politycznej na niekorzyść Rzeszy
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie sądowe w Ostrołęce (Scharfenwiese)
Dokąd wywieziony z Fortu III od 29.11.1943 w KL Mauthausen (oznaczony nr 40181)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/6106 (www.inwentarz.ipn.gov.pl), AIPN GK 629/8256
  2. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
Uwagi dodatkowe
  1. Zatrzymany 4.03.1943 wraz z innymi mieszkańcami wsi Kleczkowo (GK 629/8256, k. 48, GK 629/6106, k. 6-7)
  2. 25.03.1943 został przesłuchany przez GPK w Ostrołęce i skonfrontowany z J. Najmuła oraz A. Wołkiewiczem, którzy złożyli w tej sprawie wyjaśnienia.
  3. Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen Gusen (Źródło 2)
  4. Źródło (2) podaje wadliwą datę urodzenia 21.11.1901