Najmula vel Najmuła Julian

Imię Julian
Nazwisko Najmula vel Najmuła
Data urodzenia 07.01.1900
Miejsce urodzenia Kleczkowo
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Franciszek
Imię matki Bronisława
Stan cywilny żonaty (Stanisława)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 28.05.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 29.11.1943
Miejsce i przyczyna śmierci KL Auschwitz
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji komunistycznej
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie sądowe w Ostrołęce (Scharfenwiese)
Dokąd wywieziony z Fortu III od 13.11.1943 KL Auschwitz (oznaczony nr 162739)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/3901 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie matki Wiśniewska
  2. Zatrzymany 4.03.1943 jako podejrzany o działalność komunistyczną w m. Kleczkowo
  3. Objęty aresztem ochronnym od dn. 1.06.1943, (k. 9)
  4. W dn. 8.06. został poddany badaniu lekarskiemu pod kątem zdatności osadzenia w obozie, (k. 12, karta w kartotece)
  5. Zginął w obozie 29.11.1943, o czym w dalekopisie z dn. 5.12. powiadomiła Komendantura KL Auschwitz
  6. Jako oficjalną przyczynę zgonu podano gruźlicę
  7. Żona Stanisława została powiadomiona o śmierci męża przez starostę ostrołęckiego, (k. 17)