Nasiadka Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Nasiadka
Data urodzenia 27.05.1926
Miejsce urodzenia Dębiny koło Pułtuska (Ostenburg)
Miejsce zamieszkania Dębiny
Imię ojca Jan
Imię matki Wiktoria (Viktoria)
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 26.07.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej i pełnienie funkcji kuriera na rzecz polskich nielegalnych organizacji
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie sądowe w Pułtusku (Ostenburg)
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/3932 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie matki Szerba
  2. Zatrzymany 8.05.1943 przez GPK w Pułtusku i osadzony w miejscowym więzieniu w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy z GG
  3. W celi ww. miał się zwierzyć współwięźniowi Janowi Sokołowskiemu ur. 21.08.1901, że granicę przekraczał wielokrotnie aby spotkać się z ojcem Janem Nasiadką, który zbiegł
  4. O powyższym fakcie J. Sokołowski doniósł do Gestapo
  5. W wyniku tego T. Nasiadce postawiono zarzut pełnienia funkcji kuriera na rzecz polskich nielegalnych organizacji, k. 14-15
  6. Z dniem 7.07.1943 r. objęty aresztem ochronnym (k. 21)
  7. GK 629/3932, k. 24, według zaświadczenia (Totenschein) wystawionego przez lekarza więziennego St. Dołnera zmarł o godz. 8.00 na czerwonkę (Ruhr), k. 25