Wisniewski vel Wiśniewski Andrzej

Imię Andrzej
Nazwisko Wisniewski vel Wiśniewski
Data urodzenia 20.12.1894
Miejsce urodzenia Sokołowo (Sokolowo)
Miejsce zamieszkania Ciółkowo (koło Pułtuska)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III * przed 22.01.1944
Data zwolnienia z Fortu III 04.02.1944
Data śmierci 24.03.1945
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 19.02.1944 KL Mauthausen (nr obozowy 53298)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/3248 w sprawie Aleksandra Makowskiego (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Akta Konstantego Radzkiego, sygn. 1/4, Archiwum Akt Nowych)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Akta IPN 131/10)
  4. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
  5. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Żonaty z Ludwiką z domu Stańczak
  2. * Znajduje się na liście więźniów Fortu sporządzonej przez Tajną Policję Państwową w Ciechanowie/Płocku, datowanej na 22.01.1944 r.
  3. W Bazie Więźniów jest drugi Andrzej Wiśniewski
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa