Smyk Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Smyk
Data urodzenia 13.12.1900
Miejsce urodzenia Ciółkowo (koło Pułtuska)
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III * przed 22.01.1944
Data zwolnienia z Fortu III 04.02.1944
Data śmierci 22.04.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 19.02.1944 KL Mauthausen (nr obozowy 53286)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/3248 w sprawie Aleksandra Makowskiego (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Akta IPN 131/10)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. * Znajduje się na liście więźniów Fortu sporządzonej przez Tajną Policję Państwową w Ciechanowie/Płocku, datowanej na 22.01.1944 r.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen - akt zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - akt zgonu