Wisniewski vel Wiśniewski Adam

Imię Adam
Nazwisko Wisniewski vel Wiśniewski
Data urodzenia 06.06.1893
Miejsce urodzenia Sokołowo (Sokolowo)
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III * przed 22.01.1944
Data zwolnienia z Fortu III 04.02.1944
Data śmierci 16.10.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 19.02.1944 KL Mauthausen (nr obozowy 53300)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/3248 w sprawie Aleksandra Makowskiego (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Akta Konstantego Radzkiego, sygn. 1/4, Archiwum Akt Nowych)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Akta IPN GK 131/10)
Uwagi dodatkowe
  1. * Znajduje się na liście więźniów Fortu sporządzonej przez Tajną Policję Państwową w Ciechanowie/Płocku, datowanej na 22.01.1944 r.