Dawidzki Bolesław

Imię Bolesław
Nazwisko Dawidzki
Data urodzenia 16.01.1910
Miejsce urodzenia Ciółkowo (koło Pułtuska)
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód ślusarz samochodowy
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III * przed 22.01.1944
Data zwolnienia z Fortu III 04.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 19.02.1944 KL Mauthausen (nr obozowy 53243)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/3248 w sprawie Aleksandra Makowskiego (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Akta IPN GK 131/10)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
  4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Żonaty z Cecylią z domu Kruszewską
  2. * Znajduje się na liście więźniów Fortu sporządzonej przez Tajną Policję Państwową w Ciechanowie/Płocku, datowanej na 22.01.1944 r.
  3. Źródło (1) podaje, że urodził się w Pordzedzie (Porządzie )
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa