Borczyński vel Borczynski Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Borczyński vel Borczynski
Data urodzenia 14.09.1905
Miejsce urodzenia Ciółkowo (Ciolkowo, Cielkowo)
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III * przed 22.01.1944
Data zwolnienia z Fortu III 04.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany 06.11.1943 r. pod zarzutem działalności w organizacji komunistycznej
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 19.02.1944 KL Mauthausen (nr obozowy 53237)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 629/3248 w sprawie Aleksandra Makowskiego (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  2. Akta IPN GK 629/212 (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  4. www.straty.pl (odwołanie do: PCK, Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
  5. www.straty.pl (odwołanie do: Akta IPN 131/10)
Uwagi dodatkowe
  1. Żonaty z Józefą z domu Szenkowską, miał 3 dzieci
  2. * Znajduje się na liście więźniów Fortu sporządzonej przez Tajną Policję Państwową w Ciechanowie/Płocku, datowanej na 22.01.1944 r.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - karta osobowa