Marczyński Aleksander

Imię Aleksander
Nazwisko Marczyński
Data urodzenia 1.01.1916
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Mystkowice
Imię ojca Stanisław
Imię matki Anna
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim Strzemie
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 21.05.1944
Data śmierci 18.03.1998
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do organizacji konspiracyjnej
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP-AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  2. straty.pl - źródło: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 r.
  2. W okresie 30.09-31.12.1939 r. przebywał w obozie jenieckim.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2