Malanowski Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Malanowski
Data urodzenia 1935
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Rogieniczki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie
Narodowość żydowska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 01.1944
Data zwolnienia z Fortu III 27.01.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany przez posterunek żandarmerii w Zagodach 9 letni chłopiec żydowski,
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 27.01.1944 przekazany do Małkini
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 17.01.1944 r.
  2. Przebywał w gospodarstwie Leona Boguszewskiego
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock